BẬT MÍ VỀ KIỂM SOÁT CẤP CAO

Soát xét BCTC là hoạt động nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn các sai phạm, gian lận có thể xảy trong quá trình hoạt động kế toán tại doanh nghiệp. Đây được coi là một trong những...

Đọc tiếp...

MỔ XẺ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH 2019

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Với những thay đổi về chính sách tiền lương trong những ngày qua,...

Đọc tiếp...

MÁCH NHỎ NGHĨA VỤ NỘP BÁO CÁO THUẾ!

Nắm rõ lịch nộp thuế, loại báo cáo phải nộp, thời điểm nào, bằng cách nào?... là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà người làm công tác kế toán phải hiểu rõ.TÍN VIỆT sẽ giúp quý...

Đọc tiếp...

GIẢI VÂY CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Thành lập doanh nghiệp - dẫn dắt "nó" đi đúng định hướng để thuận tiện phát triển và phù hợp với quy định của Pháp luật là một lộ trình không hề đơn giản, nếu chủ Doanh nghiệp...

Đọc tiếp...