BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

Thầy Sơn có thể giúp được gì cho bạn?
Thầy Mai Đặng Trường Sơn là Thạc Sỹ Kế Toán, Chuyên Gia Đào Tạo, Huấn Luận Viên, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Kế Toán Tín Việt, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần dịch vụ Thuế TACVINA, Cổ Đông Sáng Lập Tập Đoàn CeoK35, Nhà Đầu Tư tài chính, Kế toán trưởng hơn 100 DN lớn nhỏ.
Thầy Sơn đã và đang giúp cho hàng trăm bạn có được cái Nghề . Việc có thêm thu nhập 7 triệu - 10 triệu - 20 triệu là chuyện nhỏ sau khi được Thầy Sơn truyền Bí Kíp.
Từ năm 2010 đến nay việc Thầy Sơn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với tất cả tình yêu thương đã khiến cho biết bao nhiêu bạn yêu mến. Và cứ nhắc đến học kế toán là nói đến Thầy Sơn.