VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ CHUYỂN LỖ KHI TÍNH THUẾ TNDN MỚI NHẤT NĂM 2022.

VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ CHUYỂN LỖ KHI TÍNH THUẾ TNDN MỚI NHẤT NĂM 2022.
+ Năm 2015: Lỗ 100 triệu
+ Năm 2016: Lỗ 10 triệu - Vì đã lỗ nên không chuyển lỗ
+ Năm 2017: Lãi 20 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 20 triệu (trong 100 triệu) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2017 -> thu nhập tính thuế của năm 2017 = 0 -> Không phải nộp thuế
+ Năm 2018: Lỗ 5 triệu - Vì đã lỗ nên không chuyển lỗ
+ Năm 2019: Lãi 30 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 30 triệu (trong 80 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2019 -> thu nhập tính thuế của năm 2019 = 0 -> Không phải nộp thuế
+ Năm 2020: Lãi 40 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 40 triệu (trong 50 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2020 -> thu nhập tính thuế của năm 2020 = 0 -> Không phải nộp thuế
+ Năm 2021: Lãi 60 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ
Việc chuyển lỗ của năm 2021 được xác định như sau:
Vì chỉ được chuyển không quá 5 năm nên:
- Số lỗ của năm 2015 còn lại là: 100 triệu - 20 triệu (đã chuyển vào 2017) - 30 triệu (đã chuyển vào năm 2019) - 40 triệu (đã chuyển vào năm 2020) = 10 triệu SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN LỖ VÀO NĂM 2020 (vì đã quá 5 năm)
- Các năm được chuyển lỗ vào năm 2021 là: từ năm 2016 đến 2020
+ Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2021 = 10 triệu (số lỗ của năm 2016) + 5 triệu (số lỗ của năm 2018) = 15 triệu
+ Thu nhập tính thuế của năm 2021 = 60 triệu (số lãi) - 15 triệu (chuyển lỗ) = 45 triệu
=> Năm 2021 Công ty tính thuế trên số tiền 45 triệu = 45 triệu X 20% = 9 triệu (tiền thuế TNDN phải nộp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật