Chi tiền ủng hộ COVid có được xét là chi phí được trừ?

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19

Đọc tiếp...