Công việc Kế Toán Viên phải làm Thời Điểm Cuối Năm 2020

Cuối năm là thời điểm bận rộn của rất nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đẩy mạnh doanh số kinh doanh, đề xuất phương án cho năm mới. Đội ngũ kế toán viên cần phải gấp rút hoàn thiện mọi công việc liên quan đến giấy tờ pháp lý cho doanh nghiệp, trước khi bước vào kỷ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021. Vậy, công việc kế toán viên ở thời điểm “nước rút” này sẽ phải làm những gì? Note ngay lại sổ tay để tránh thiếu sót nhé.

Đọc tiếp...