Muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó?

Trong cuộc sống, khi bạn muốn thành công trên một lĩnh vực nào đó, đều phải nỗ lực phấn đấu không ngừng. Trước khi đố kỵ với những người có thành tích vượt trội hơn hẳn. Bạn hãy tự vấn bản thân rằng: bạn đã thật sự nỗ lực hay chưa? Bạn đã làm việc vất vả bằng họ hay chưa? Bạn có thể làm việc liên tục 18h/ngày hay không? Hãy luôn nhớ rằng: muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó!

Đọc tiếp...