MỔ XẺ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH 2019

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Với những thay đổi về chính sách tiền lương trong những ngày qua, TÍN VIỆT cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất để bạn đọc thuận tiện theo dõi.

Đọc tiếp...