Một vài cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh

Hiện nay có rất nhiều công ty doanh nghiệp khi mua hàng nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh ,điều này vô tình gây ra nhiều phiền toái và hậu quả.

Đọc tiếp...