98% người nói thành công là nhờ sự cố gắng, nhưng Steve Jobs và Anh – Xtanh cho rằng TRỰC GIÁC mới quan trọng nhất

Phần lớn mọi người đều quan niệm rằng: thành công là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Thế nhưng, khái niệm về thành công của những thiên tài lại giúp cho bạn thay đổi cách nhìn nhận.

Đọc tiếp...