Cách hạch toán Hàng Khuyến Mãi

Cách hạch toán Hàng Khuyến Mãi

Cách hạch toán Hàng Khuyến Mãi Theo Thông Tư 133 và 200

Có rất nhiều bạn bị nhầm lẫn điểm này.

 

A/Lưu ý:

*Hàng khuyến mãi phải đăng ký với Sở Công Thương thì : giá tính thuế bằng 0, tức là KO PHẢI NỘP THUẾ GTGT (cách đăng ký với Sở Công thương - bàn luận bài khác nhé hihi)
*Nếu không đăng ký với Sở Công Thương thì các bạn phải kê khai, tính NỘP THUẾ như hàng cho biếu tặng
*Hóa đơn đầu vào hàng khuyến mãi được khấu trừ (DN phải kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT)

 

 

B/BÊN BÁN:

- Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mãi, quảng cáo (theo pháp luật về thương mại), khi xuất sản phẩm, hàng hóa:

a) Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 (Nếu theo Thông tư 133)
Có các TK 155, 156.

b) Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mãi, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mãi, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mãi, giá trị hàng khuyến mãi được tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

- Khi xuất hàng hóa khuyến mãi, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mãi vào giá vốn hàng bán, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156 (giá thành sản xuất, giá vốn hàng hoá)

- Ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mãi trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131…
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

 

C/BÊN ĐẠI LÝ:

- Trường hợp DN có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mãi cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mãi, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mãi cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mãi, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mãi chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mãi không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý tương đương)
Có TK 711 - Thu nhập khác

 

D/BÊN MUA:

a. Khi nhận được hàng khuyến mãi
Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý tương đương)
Có TK 711 - Thu nhập khác

b. Khi xuất bán khuyến mãi:
Nợ TK 111, 112, 131:
Có TK 511:
Có TK 3331:

- Phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi:
Nợ TK 632
Có TK 156

 

 

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Tín Việt

0911.666.881

Cam Kết: 

Làm được Quyết Toán Thuế

Hoàn học phí nếu Ko Làm được

Đồng hành cùng học viên đến cùng  

 

#ketoantinviet #khuyenmai #baocaothue
#quyettoanthue #kekhaithue #dichvuthue #hocketoan #hocquyettoan #baocaotaichinh #thuegtgt #thuetndn #hoanthue #thuegtgt #thuetndn #thuetncn #kếtoántínviệt #khuyếnmãi #báocáothuế #quyếttoánthuế #kêkhaithuế #dịchvụthuế #tưvấnthuế #họckếtoán #họcquyếttoán #báocáotàichính #kế_toán_tín_việt #kế_toán_phú_yên #báo_cáo_thuế #báo_cáo_tài_chính #thuế_gtgt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật