☀️TIN VUI chà bá: thuế TNDN chỉ còn 14%☀️

☀️TIN VUI chà bá: thuế TNDN chỉ còn 14%☀️

Quốc hội vào ngày 19/06/2020 đã thông qua Nghị quyết số: 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Cụ thể là doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 từ 200 tỷ đồng trở xuống thông thường đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì nay sẽ được giảm 30%, tức còn 14% cho năm 2020.


Xem chi tiết nghị quyết 116/2020/QH14 dưới đây

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Nghị quyết số: 116/2020/QH14
 

NGHỊ QUYẾT

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;
Sau khi xem xét Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05/6/2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09/6/2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

 

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

 

Điều 3 Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.
2. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân

#ketoantinviet #ketoanphuyen 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật