KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CTY bán đúng giá hưởng hoa hồng, sản phẩm kinh doanh là phần mềm

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CTY bán đúng giá hưởng hoa hồng, sản phẩm kinh doanh là phần mềm
???

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CTY bán đúng giá hưởng hoa hồng, sản phẩm kinh doanh là phần mềm.

 


Hỏi: doanh thu hoa hồng của công ty sẽ kê khai vào chỉ tiêu nào trên tờ khai thuế GTGT?
 

Rep: Căn cứ vào điểm a khoản 3 điều 1 thông ty 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC sửa đổi điểm a khoản 8 điều 11 của TT số 156/2013/BTC ngày 6/11/2013:
" Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng."
Căn cứ TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và ND 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.
Căn cứ TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và ND 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.
Tại khoản 21 điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: "... phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật."
Tại điểm c khoản 7 điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau: " e) doanh thu hàng hóa , dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT"
Căn cứ mẫu tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC.


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, sản phẩm là phần mềm kế toán thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì khi khai tờ khai 01/GTGT , công ty kê khai vào chỉ tiêu 32a: hàng hóa , dịch vụ bán ra không tính thuế.

#kê_khai_thuế_GTGT
#kế_toán_công_ty
#công_ty_phần_mềm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
 Từ khóa: kê khaicông ty

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật