MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN MỚI NHẤT (P1)

MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN MỚI NHẤT (P1)

Mức Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, tài liệu kế toán, bổ nhiệm kế toán,... 


Áp dụng từ ngày 1/5/2018 theo nghị định 41/2018/NĐ-CP 

Cụ thể như sau:
 

Điều 7: Phạt 10 tr- 20 tr các hành vi vi phạm về pháp luật kế toán cụ thể như sau:


a,áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số trong kế toán
b,áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán,
c,áp dụng sai quy định về kỳ kế toán
d,áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng

Điều 8:
1/ phạt 3tr - 5 tr đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán cụ thể như sau:
a,mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định,
b,tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán
c,ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu
d,ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

đ,chứng từ chi tiền không ký theo từng liên

2/ phạt 5tr - 10 tr đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán cụ thể như sau:
a,lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy đinh của mỗi loại chứng từ kế toán
b,ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ  thuộc trách nhiệm của người ký
c,ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền
d,chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký
đ,chứng từ kế toán không đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ
e,không dịch vhuwnsg từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng việt theo quy định
g,để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

2/ phạt 20tr - 30 tr đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán cụ thể như sau:
a,giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
b,thảo thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
c,lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phái sinh,
d,không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
e,thực hiện chi tiề khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
4,Biện pháp khắc phục....

Điều 9:
1/xử phạt 1tr - 2tr đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:
a,Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy,
b,Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp,
c,Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);
d,
Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

2/xử phạt 3tr - 5tr đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:
a,Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định
b,Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định
c,Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

3/xử phạt 5tr - 10tr đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:
a,Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán
b,Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán

c,Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
d, Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.


4/xử phạt 20tr - 30tr đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán cụ thể như sau:
a,Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán
b,Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.Biện pháp khắc phục:...

Điều 10:
1/phạt 5tr - 10 tr đối với vi phạm quy định về tài khoản kế toán cụ thể như sau:
a,Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
b,Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.


2/phạt 10tr - 20 tr đối với vi phạm quy định về tài khoản kế toán cụ thể như sau: không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận

Điều 11: 
1/phạt 5tr - 10 tr đối với vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính cụ thể như sau:
a,Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
b.Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.


2/phạt 5tr - 10 tr đối với vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính cụ thể như sau: 

còn tiếp phần 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật