MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN MỚI NHẤT (P1)

Điều 8:
1/ phạt 3tr - 5 tr đối với các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán cụ thể như sau:
a,mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định,
b,tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán
c,ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu
d,ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn
đ,chứng từ chi tiền không ký theo từng liên

Đọc tiếp...