??̛?̛́?? ??̂̃? ??́? ??̛?̛́? ??̂ ???? ???̉? ????̂́ ???? ???̉? ??̣̂? ??̉? ??̆? ????

??̛?̛́?? ??̂̃? ??́? ??̛?̛́? ??̂ ???? ???̉? ????̂́ ???? ???̉? ??̣̂? ??̉? ??̆? ????
Giảm thuế TNDN là điều hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn. Vậy làm sao để giảm thuế hợp lệ, hợp pháp thì cùng Kế Toán Tín Việt tìm hiểu những bước sau: 

1) Doanh nghiệp cần xác định số thuế TNDN được giảm

  • Dựa trên cơ sở Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  • Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020.
  • Khi lập hồ sơ khai thuế. Doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 116/2020/QH14. 

2) Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNDN

  • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và đóng tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 thì số tiền thuế được xử lý nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3) Đối tượng không thuộc đối tượng được giảm thuế

  • Cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định 114/2020 hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

4) Doanh nghiệp kê khai bổ sung thuế TNDN

  • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế TNDN phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định :

      - Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

      - Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

       - Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/8/2020. Và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

  •      Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020. Hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế TNDN phải nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
     


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật