Thời hạn nộp báo cáo tài chính 2020 doanh nghiệp cần biết

Thời hạn nộp báo cáo tài chính 2020 doanh nghiệp cần biết

1) Thời gian nộp  tháng 01/2021

a) Ngày 20/01/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T12/2020
                      + Tờ khai thuế TNCN T12/2020 (nếu có)

b) Ngày 30/01/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

                       + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2020 (nếu có)
                       + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020
                       + Nộp tiền thuế môn bài năm 2021
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý:

                       + Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020
                       + Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)
                       + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2020 (nếu có)
                       + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020
                       + Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2) Thời gian nộp tháng 02/2021

a) Ngày 20/02/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T1/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T1/2021 (nếu có)

3) Thời gian nộp tháng 03/2021

a) Ngày 20/03/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T2/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T2/2021 (nếu có)

b) Ngày 30/03/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                     + Quyết toán thuế TNDN năm 2020
                     + Quyết toán thuế TNCN năm 2020
                     + Báo cáo tài chính năm 2020
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý: 

                     + Quyết toán thuế TNDN năm 2020
                     + Quyết toán thuế TNCN năm 2020
                     + Báo cáo tài chính năm 2020

4) Thời gian nộp tháng 04/2021

a) Ngày 20/04/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T3/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T3/2021 (nếu có)

b) Ngày 30/04/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:  

                      + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2021 (nếu có)
                      + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý:  

                     + Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021
                     + Tờ khai thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)
                     + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)
                     + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021

5) Thời gian nộp tháng 05/2021

a) Ngày 20/05/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T4/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T4/2021 (nếu có)

6) Thời gian nộp tháng 06/2021

a) Ngày 20/06/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T5/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T5/2021 (nếu có)

7) Thời gian nộp tháng 07/2021

a) Ngày 20/07/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T6/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T6/2021 (nếu có)

b) Ngày 30/07/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                     + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2021 (nếu có)
                     + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý: 

                     + Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021
                     + Tờ khai thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)
                     + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có)
                     + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021

8) Thời gian nộp tháng 08/2021

a) Ngày 20/08/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T7/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T7/2021 (nếu có)

9) Thời gian nộp tháng 09/2021

a) Ngày 20/09/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T8/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T8/2021 (nếu có)

10) Thời gian nộp tháng 10/2021

a) Ngày 20/10/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T9/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T9/2021 (nếu có)

b) Ngày 30/10/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2021 (nếu có)
                      + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021
 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý: 

                      + Tờ khai thuế GTGT Quý III/2020
                      + Tờ khai thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)
                      + Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 (nếu có)
                      + BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2020

11) Thời gian nộp tháng 11/2021

a) Ngày 20/11/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T10/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T10/2021 (nếu có)

12) Thời gian nộp tháng 12/2021

a) Ngày 20/12/2021

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng: 

                      + Tờ khai thuế GTGT T11/2021
                      + Tờ khai thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật