Sơ lược nghiệp vụ kế toán bạn sẽ học nhanh hơn

Sơ lược nghiệp vụ kế toán bạn sẽ học nhanh hơn

1) Ghi nhớ các tài khoản kế toán 

 • Tài khoản đầu 1 Từ 111 – 171 Là loại TK Tài sản ngắn hạn
 • Tài khoản đầu 2 Từ 211 – 244 Là loại TK Tài sản dài hạn
 • Tài khoản đầu 3 Từ 311 – 356 Là loại TK Nợ phải trả
 • Tài khoản đầu 4 Từ 411 – 421 Là loại TK Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Tài khoản đầu 5 Từ 511 – 521 Là loại TK Doanh thu
 • Tài khoản đầu 6 Từ 611 – 642 Là loại TK Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Tài khoản đầu 7 711 Là TK Thu nhập khác
 • Tài khoản đầu 8 Từ 811 – 821 Là loại TK Chi phí khác
 • Tài khoản đầu 9 911 Là TK xác định kết quả kinh doanh (Tập hợp CP và DT)
 • Tài khoản đầu 0 Từ 001 – 007 Là loại TK ngoài bảng
Kết luận:
  -> Các tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1 + 2 + 6 + 8
  -> Các tài khoản Nguồn Vốn gồm: Tài khoản đầu 3 + 4 + 5 +7
  -> Các tài khoản Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 911

2)  Cách định khoản tài khoản kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh

 • Những loại tài khoản Tài sản gồm: 1, 2, 6, 8

  -> Khi phát sinh tăng: Ghi bên Nợ
  -> Khi phát sinh giảm: Ghi bên Có
VD: Xuất tiền mặt 20.000.000đ đi mua hàng hóa. Nợ TK 156: 20.000.000đ. Có TK 111: 20.000.000đ

 • Những loại tài khoản Nguồn vốn gồm: (3,4,5,7):

 -> Khi phát sinh tăng: Ghi bên Có
 -> Khi phát sinh giảm: Ghi bên Nợ
VD: Vay tiền 10.000.000đ trả cho người bán. Nợ TK 331: 10.000.000đ. Có TK 311: 10.000.000đ
Tài khoản 911 là tài khoản tập hợp chi phí và doanh thu (xác định kết quả kinh doanh)

3) Các phần mềm áp dụng nghiệp vụ kế toán 
a) Phần mềm excel 

 • Làm sổ sách kế toán trên Excel và Nhập số liệu hàng hóa, phân chia loại sản phẩm
 • Cách làm sổ Nhật Ký chung trên Excel  và  lập bảng phân bổ chi phí trả trước
 • Cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định và hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel
 • Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong kế toán trên excel
 • Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và 15….
b) Phần mêm misa
 • Thực hành quy trình phần mềm kế toán trên misa như: ngân sách, kế toán quỹ, kế toán ngân hàng, kế toán giá thành, kế toán thuế
c) Phần mềm HTKK
 • Hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC...
d) Phần mềm iHTKK
 • Kê khai thuế, nộp tờ khai thuế thông qua trang web của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính. Quá trình kê khai thuế rất đơn giản và nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng.
Như vậy với những thông tin trên , bạn học tập và thực hành thường xuyên sẽ trở thành kế toán giỏi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật