CẢNH BÁO SAI SÓT KHI KÊ KHAI THUẾ TNCN

CẢNH BÁO SAI SÓT KHI KÊ KHAI THUẾ TNCN


Sai sót khi khai thuế thu nhập chịu thuế bao gồm: thiếu thu nhập chính và các khoản thu nhập từ phụ cấp phụ cấp ăn ở, đi lại, các khoản phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm không bắt buộc khác….
Ví dụ:
 + Không tính phần 15% thu nhập chịu thuế của khoản tiền phụ cấp thuê nhà công ty hỗ người lao động thuê nhà.
  + Không tính phần tiền lương làm thêm giờ. (phần vượt quá so với tiền lương làm việc bình thường sẽ được miễn thuế).
 + Không tính vào thu nhập cá nhân của người lao động khoản chi ăn ca, đồng phục, phụ cấp khác vượt mức ….
+  Không khấu trừ tại nguồn các khoản chi trả cho các đối tượng thuộc diện chịu thuế.
  • Đối với lao động thời vụ ký hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động. Nếu mức thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên thì phải khấu từ 10% trước khi chi trả cho người lao động. (Trừ trường hợp người lao động làm cam kết 02/CK-TNCN).
  • Không khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn (khi trả lãi vay, khi bán cổ phần theo ủy thác đầu tư của cá nhân…), cho thuê tài sản của cá nhân theo quy định.
  • Không yêu cầu các cá nhân thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc cung cấp các hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh. Kê khai không đúng hoặc trùng lắp. (Một người phụ thuộc chỉ được giảm trừ cho 1 người trong cùng 1 thời điểm).
  • Áp dụng phương pháp tính thuế TNCN chưa đúng với từng nhóm cá nhân chịu thuế.
Ví dụ như áp dụng tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến đối với cá nhân thời vụ. Hoặc không ký hợp đồng lao động. (Phải khấu trừ 10% nếu như thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên).
  • Nhiều kế toán loại các khoản chi cho người lao động ra khỏi chi phí tính thuế TNDN nhưng đồng thời cũng loại ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.
Ví dụ: Khoản chi tiền ăn ca doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động là 1 triệu đồng. Thì mức chi vượt quá 730.000 đồng là 270.000 đồng sẽ phải loại khỏi chi phí được trừ. Tuy nhiên khoản vượt chi 270.000 đồng này sẽ vẫn phải tính thuế TNCN đối với người lao động. 
  • Không thực hiện các thủ tục (Ví dụ: cam kết…) cho các khoản khấu trừ vãng lai.
  • Không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân đã bị khấu trừ nhưng không thực hiện quyết toán tại doanh nghiệp mình.
  • Thực hiện khấu trừ thuế nhưng không khai vào tờ khai quyết toán thuế TNCN.
  • Không nộp đầy đủ số thuế đã khấu trừ hoặc số thuế còn thiếu theo quyết toán.
  • Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu thưởng sẽ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền côngCLICK ĐƯỢC QUÀ BỰ, NGẠI GÌ KHÔNG THỬ!
- FREE Khai báo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Soát xét Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Học báo cáo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Nhận bản tin hoặc tài liệu. Kích VÀO ĐÂY.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật